ОНТОКОМ                                               

BG
                                                                                                                                EN

Тук се предлагат:
            изследвания,
                  анализи,
                        изготвяне на библиографии,
                                   консултации и
                                              обучение по:


и др.


Вижте курсовете за обучение, проекти, софтуер и публикации.

Повече информация за автора ще намерите в страниците, посочени във "Връзки".


Боряна Делийска

Предлагат се електронни и хартиени копия на някои авторски книги.
Цената на електронните копия (в pdf формат) е от 2 до 4 евро (платени през PayPal) или от 2 до 4 лв (през ePay). Хартиените копия са на цената на издателя.

Може да получите консултации и анализи за:Предлагат се методически указания и редактиране на докторски дисертации в посочените области.

Провеждат се индивидуални и групови курсове по желание, като съдържанието им е според нивото на курсистите.


Повече информация за публикациите и контактите на авторите ще намерите в блога и в ResearchGate.

Проектите са свързани със семантични и уеб технологии.

Книги

АвториЗаглавиеГодина Бр.стр.ИздателПоръчка
Б.Делийска Въведение в уеб програмирането 2017 126 Електронно издание
А.Розева, Б.Делийска Системи за управление на бази данни 2012 250ТУ-София Ограничен брой. Обадете се.
Б.Делийска Електронно обучение, базирано на онтологии2008 280Електронно издание
Л. Даковски,
Б. Делийска
Автоматизирани системи за обучение с ЕИМ1987 220изд."Техника" вж. http://www.bgold-books.com/index.php?group_id=113&child_parent=12&page=5
B. Deliyska,
P. Manoilov
Ontology-based System and Process Modeling2015104 Lambert Academic Publishing (LAP) вж. сайта на LAP

Тук се предлагат учебни пособия за някои от най-използваните понастоящем офис системи и ГИС технологии.

Учебни пособия

ЗаглавиеСъдържание ГодинаБр.стр. Поръчка
MS Word 2010 Структура и елементи на текстов документ. Основен екран на MS Word. Видове команди.
Работа с файлове. Създаване, редактиране и форматиране на съдържание.
Вграждане на допълнителни елементи.
Изгледи и формати на текстов документ. Създаване и поддържане на таблици.
Вградени редактори.
Инструменти за тестване, статистика, рецензиране и тиражиране на документи.
2014 130
MS Excel 2010 Структура на табличен документ. Адресиране на клетки и зони.
Команди за въвеждане и редактиране на съдържание.
Изгледи. Форматиране на документи. Формули и функции.
Създаване и редактиране на диаграми.
Операции за тестване, анализ, свързване и обработка на таблици.
Сервизни операции.
2014106
MS PowerPoint 2010 Eлементи на презентация и изисквания. Основно меню.
Създаване и редактиране на презентация.
Операции за вграждане на таблици, изображения и диаграми.
Режими на презентиране. Вграждане на линкове и мултимедия.
201450
MS Visio 2010 Основно меню. Библиотеки. шаблони. Правила за създаване на схеми и диаграми.
Създаване на графични примитиви.
Координатна мрежа и слоеве.
Форматиране на фигури.
Създаване и редактиране на текст.
Вграждане на външни обекти. Създаване на ефекти.
201446
ArcGIS Desktop 10 Функционалност на основните модули ArcMap, Arc Catalog и ArcToolbox.
11 упражнения със задачи за създаване и анализ на картни документи.
Приложение 1. Класификация на типовете данни и файлови формати в ArcGIS
Приложение 2. Терминологичен речник
2016131

Статии

АвториЗаглавиеГодина Бр.стр.ИздателПоръчка
Deliyska B.,
Manoilov P.
Ontologies in Intelligent Learning Systems 20126 IGI Global вж. сайта на IGI Global
B. Deliyska, P. ManoilovMethod and algorithm of using ontologies in e-learning sessions2009 6 AIP Conference Proceedings, Volume 1184вж. сайта на AIP
B. Deliyska, A. RozevaMultidimensional Learner Model In Intelligent Learning System2009 6 AIP Conference Proceedings, Volume 1184вж. сайта на AIP

Речници

АвториЗаглавиеГодина Бр.стр.ИздателПоръчка
K. Peeva,
B. Delijska
Elsevier's Dictionary of Computer Science and Mathematics 1995720Elsevier, Amsterdam, ISBN 0-444-81816-2 Вижте в Amazon или се обадете.
В. Delijska,
P.Manoilov
Elsevier Dictionary of Communications1997 Elsevier, Amsterdam, ISBN 0-444-82439-1 Вижте в Amazon или се обадете.
Р. Manoilov,
G. Manoilov,
B. Delijska
Elsevier Dictionary of Computer Graphics2000 Elsevier, Amsterdam, ISBN 0-444-50027-8 Вижте в Amazon или се обадете.
Т. Tosheva,
M.Djarova,
B.Delijska
Elsevier Dictionary of Agriculture2001 Elsevier, Amsterdam, ISBN 0-444-50005-7 Вижте в Amazon или се обадете.
В. Delijska,
P.P.Manoilov
Elsevier Dictionary of Forestry2004 Elsevier, Amsterdam, ISBN 0-444-51245-4 Вижте в Amazon или се обадете.
B.DelijskaElsevier Dictionary of GIS2002 Elsevier, Amsterdam, ISBN 0-444-50991-7 Вижте в Amazon или се обадете.
В. Delijska,
P.G.Manoilov
Elsevier Dictionary of Computer Science2001 Elsevier, Amsterdam, ISBN 0-444-50339-0 Вижте в Amazon или се обадете.

Онлайн калкулатор на фирмена конкурентоспособност

Изградeн е демонстрационен прототип на онлайн калкулатор (уеб-базирана информационна система) за изчисляване и анализ на индекси на фирмена конкурентоспособност на организации в различни бизнес сектори, с цел оценка и самооценка на техните позиции.

Калкулаторът се предлага с данни според нуждите на потребителите.

Речникова база данни

Предлага се информационна система с база данни за създаване и поддържане на многоезични речници. Броят и видът на езиците е по желание.

Налични са готови речникови бази данни и се изпълняват поръчки за съставяне на речници в различни области.

Онтологии

Онтологиите са във формат .owl (създадени с OWL и редактор Protégé).
По желание и с допълнително заплащане може да се добавят допълнителни анотации, да се създадат нови или да се променят, допълнят, слеят или разделят посочените тук онтологии.

ЗаглавиеАвтор Бр.класовеПоръчка чрез
Онтология на електронното управлениеБ. Делийска 77
Онтология на устойчивото развитиеБ. Делийска, А. Иванова 75 Към текста на онтологията
Онтология на системаБ. Делийска 137 Към текста на онтологията

MS Office пакет

Курсът включва целия набор офис системи или отделни части от:

и др. по желание.

Бази данни и системи за управлението им

Курсът осигурява основни знания за бази данни (БД) и системата MS Access:

Геоинформатика и ГИС

      Курсът осигурява теоретични знания и практически умения относно:

Oнтологично инженерство

Уеб дизайн

Уеб програмиране

Проектиране с компютър

Екоинформатика

      Разглежда се структурата и стандартите за информацията, както и информационните технологии в екологията и/или науката за околнатa среда.

      Изучават се бази данни и методите за статистика, анализ, планиране, моделиране (симулиране) и прогнозиране на природни системи, процеси и явления.

      Екоинформатиката свързва знанията от различни природни науки, но най-вече от екологията и науката за околната среда, със социалните, икономическите и екологичните цели, като съчетава разнообразието от автоматизирани измервания с гъвкави и многообхватни мрежи за мониторинг на околната среда, с мултидисциплинарно математическо моделиране с цел постигане на евтини, безрискови и съгласувани решения.

      Курсът се провежда по учебна програма, съобразена с теорията и практиката на информационните и комуникационни технологии в екологията и науката за околната среда. Курсистите трябва да притежават предварителни основни знания по:

Пишете ми:

delijska@mail.com